SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PALONG DUA (FELDA)

VISI
"PENDDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA''

MISI
"MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNUTK MEMBANGUNKAN POTENSI INDUVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA".

MOTO
BERDISIPLIN MAJU JAYA

SLOGAN
DISIPLIN PERTAMA,
AKADEMIK UTAMA,
KOKURIKULUM BERSAMA.

Saturday, July 3, 2010

MINGGU SAINS DAN MATEMATIK

Minggu Sains dan Matematik SMK Palong Dua (F), Gemas 2010

Pada 10 Mei 2010, Puan Saadiah binti Saad, Pengetua sekolah ini telah menyempurnakan pelancaran Minggu Sains dan Matematik  2010 di Dataran Ilmu. Program ini merupakan anjuran bersama-sama Panitia Sains dan Panitia Matematik dan dijalankan selama seminggu mulai 10 Mei hingga 14 Mei 2010, bermula jam 8.00 pagi hingga jam 5.00 petang. Majlis perlancaran yang diadakan berjaya menarik minat para pelajar kerana dijalankan secara pendekatan pengaplikasian pengetahuan dalam sains dan matematik, dan tidak berbentuk klise sebagaimana yang diperlihat dan terbayang dalam minda audien selama ini. Hal ini selaras dengan aspirasi kepemimpinan negara yang menggalakkan budaya inovasi dalam kalangan rakyat di negara ini.

Matlamat program ini adalah untuk membentuk modal insan yang berteraskan sains dan matematik. Lima objektif digarisi bagi mencapai hasrat program ini, iaitu:
 1. Menanam minat para pelajar terhadap subjek Sains dan Matematik
 2. Memupuk kesedaran tentang kepentingan disiplin Sains dan Matematik dalam kehidupan seharian. 
 3. Melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dalam disiplin Sains dan Matematik.
 4. Mendedahkan pelajar kepada pembelajaran Sains dan Matematik secara penemuan dan eksperimen.
Minggu Sains dan Matematik juga memberi peluang kepada para pelajar mempelajari Sains dan Matematik secara kontekstual, di samping menjalani aktiviti Minggu Sains dan Matematik yang bersifat santai dan menyeronokkan. Antara aktiviti yang dijalankan adalah seperti yang berikut:
 1. Pertandingan Sudoku 
 2. Pertandingan Susun Nombor Kategori Menengah Atas
 3. Pertandingan Susun Nombor Menengah Rendah
 4. Pertandingan Lidi Beracun Kategori Menengah Atas
 5. Pertandingan Lidi Beracun Kategori Menengah Rendah
 6. Pertandingan Rubik Cube
 7. Pertandingan Parachute
 8. Pertandingan Roket Kategori Menengah Atas
 9. Pertandingan Roket Kategori Menengah Rendah
 10. Kuiz Info Sains dan Matematik
 11. Pameran Sains dan Matematik
Lokasi bagi perjalanan aktiviti-aktiviti yang dirangka dalam program ini dijalankan di padang sekolah, Makmal Sains PMR, dan Makmal Biologi.

Bagi memastikan penyertaan secara menyeluruh, slot ”Magic of Science” (eksperimen mudah) juga diadakan bagi memberi peluang kepada para pelajar melakukan eksperimen yang mudah bagi menimbulkan minat dan kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan subjek Sains dalam kehidupan. Melalui slot ini, para pelajar berpeluang menonjolkan bakat dan kreativiti mereka dalam pertandingan roket dan parachute. Pihak sekolah ini juga membuka pameran yang diadakan kepada murid-murid SK Palong Dua (F). Pameran yang diadakan mendapat sambutan yang amat menggalakkan.

Beberapa kelemahan telah dikenal pasti semasa program ini dijalankan, yakni terdapat sebilangan kecil pelajar tidak melibatkan diri dalam aktiviti Minggu Sains dan Matematik. Kekurangan juga dapat dikesan dari segi bahan pameran dan kekangan tenaga  kerja sehingga menyebabkan pameran hanya dapat dibuka pada hari Selasa dan Khamis sahaja. Selain itu, penyertaan para pelajar dalam Kuiz Info Sains dan Matematik tidak menggalakkan kerana hanya mendapat tiga penyertaan sahaja. Namun, segala kelemahan dan kekurangan tidak sesekali melemahkan moral dan minda guru-guru Sains dan Matematik sekolah ini, malah mereka berjanji akan melakukan penambahbaikan pada sesi yang akan datang dengan melakukan perancangan yang lebih teliti dan terperinci, serta memperbanyak aktiviti yang lebih menarik dan bercorak inovasi.

Tuntasnya, secara keseluruhan bahawa Program Minggu Sains dan Matematik yang telah diadakan berjalan dengan lancar dan memberangsangkan. Hampir semua pelajar sekolah ini mengambil bahagian dalam pertandingan yang dianjurkan. Para pelajar sentiasa memberikan kerjasama semasa melawat ke Pameran Sains dan Matematik serta mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan semasa pameran. Harapan pihak Panitia Sains dan Panitia Matematik, program seumpama ini akan berkesinambungan secara konsisten dan diperkasa dari semasa ke semasa. 


TENAGA PELAKSANA
 
TAHNIAH BUAT CIKGU AMENUDIN, CIKGU ROHANA, CIKGU ATIKAH, CIKGU ARIFAH, CIKGU NUR SHALENA, CIKGU FARRAH DIBBA, CIKGU MASITAH, CIKGU NURUL SHAHIDA, DAN TIDAK LUPA JUGA CIKGU AIMI SARAH (sehingga 31 Mei 2010) KERANA BERJAYA MEMULAKAN SESUATU YANG DIANGGAP DI LUAR KEMAMPUAN SELAMA INI.

Gambar-gambar Sepanjang Aktiviti  Minggu Sains dan Matematik 2010

 


No comments:

Post a Comment